Vragen over factuur en financiën

Terug naar het FAQ overzicht

U ontvangt uw factuur van Tele2 maandelijks per email. Mocht u deze facturen niet meer in uw mailbox hebben, dan kan Tele2 facturen tot 6 maanden na dato voor uw opzoeken.
De factuur die wij u per email sturen heeft de vorm van een PDF-bestand. U kunt dit PDF bestand gewoon uitprinten.
Ja, dat kan. Vermeld bij de overschrijving wel uw klantnummer en factuurnummer. Het Tele2 rekeningnummer is: 759923264 t.n.v. Tele2 in Amsterdam.
Maak hiervoor gebruik van het contactformulier op onze website. U kunt hier ook terecht voor vragen en opmerkingen.
Maak hiervoor gebruik van het contactformulier op onze website. U kunt hier ook terecht voor vragen en opmerkingen.
Om uw abonnementskosten zo laag mogelijk te houden is bij Tele2 alleen een automatische incasso mogelijk.
U kunt uw belkosten inzien op uw factuur. Als u belkosten heeft gemaakt, dan wordt dat vermeld op uw eerste factuurblad. Een verdere specificatie vindt u in dat geval op de daarop volgende pagina's. Let ook op dat uw correct contactgegevens bekend zijn bij Tele2, zodat wij de facuur per email kunnen toesturen. Uw persoonlijke gegevens kunt u aanpassen via het contactformulier op onze website. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de klantenservice via 0900-1560 (€ 0,15 p.m.).
Wanneer u deze gegevens wilt wijzigen, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 0900-1560 (€ 0,15 p.m.). Zij maken dit graag voor u in orde.
De geplande incassodatum kunt u terugvinden op de bijbehorende factuur.
Een creditering vindt u meestal terug op de eerste of tweede factuur na de toekenning van de terugstorting.
Alice stuurt haar facturen per email naar u toe. U kunt dus uw facturen zelf uitprinten. Als u maandelijks een factuur per post wenst, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 0900-1560 (€ 0,15 p.m.). Deze papieren factuur kost € 2,54 per maand.
Tele2 verzoekt u vriendelijk om contact op te nemen met de Tele2 klantenservice op 0900-1560 (€ 0,15 p.m.). De wijziging is eenvoudig telefonisch door te geven en door te voeren.
Incidenteel kunt u iemand anders vragen een factuur voor u te voldoen. Diegene kan het bedrag dan onder vermelding van uw klant- en factuurnummer overmaken op bankrekeningnummer 759923264 t.n.v. Tele2 in Amsterdam.
Indien de technische verwerking van uw opzegging aan het eind van de maand nog niet volledig is afgerond, kan het voorkomen dat u nog een nieuwe factuur ontvangt. Deze zal dan automatisch één maand later worden gecrediteerd.
Alice vraagt u het openstaande bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op bankrekeningnummer 759923264 t.n.v. Alice in Amsterdam, onder vermelding van uw klant- en factuurnummer. In uw eigen belang is het verstandig deze zo spoedig mogelijk te voldoen. Bij het uitblijven van uw betaling kunnen wij uw Alice internet- en telefoonverbinding tijdelijk blokkeren.
Op onze speciale tarievenpagina kunt u per abonnement alle informatie vinden over onze tarieven.
Er is een uitgebreide uitleg beschikbaar over uw factuur op www.alice.nl/factuur.